Tác giả: Kinh Nghiệm Hay

Chảy máu sau sinh và cách điều trị

Chảy máu sau sinh và cách điều trị

Việc chảy máu âm hộ khoảng và tuần sau sinh là bình thường, có thể do bạn sinh thường hay sinh mổ . Việc chảy máu sau sinh dẫn đến việc chảy máu quá mức …